dinsdag 15 september 2009

Joods monument voor de Maastrichtsestraat: Vervolg


Joods monument voor de Maastrichtsestraat: Vervolg
Dinsdag 6 Uitnodiging oktober, 20.00 uur

Zoals tijdens de presentatie op 4 september is aangekondigd,
nodigen wij iedereen van harte uit om op 6 oktober verder te
praten over het monument.

De vele uiteenlopende reacties laten zien dat het idee heel wat
losmaakt in de straat. Het lijkt niemand onberoerd te laten.
Uit enkele reacties blijkt dat de tekst in het vouwblad niet voor
iedereen op alle punten voldoende duidelijk was.

Het is goed om enkele aspecten nog eens te benadrukken:
- een officiële naamswijziging is geen onderdeel van dit concept;
- het staat iedereen vrij om mee te doen, dat wil zeggen de
straatnaam ‘Deportatie van zestien Joodse families straat’ te
gebruiken of niet te gebruiken;
- er wordt niet binnenkort een ander straatnaambord aan de
muur geschroefd.

Diegenen die vòòr 6 oktober behoefte hebben aan extra uitleg of
toelichting, wij staan jullie graag te woord:

Daan Koster, Sybke Wempe
(nummer 98), 070-3557380

Joost van Roon, Debora Goedewaagen
(nummer 92), 070-3523410

Tot 6 oktober, 20.00 uur in de grote tent in de Maastrichtsestraat!
Bij slecht weer binnen op nummer 98. Neem een eigen klapstoeltje
mee.

E-mail contact@deportatievanzestienJoodsefamiliesstraat.nl
www.deportatievanzestienJoodsefamiliesstraat.nl