woensdag 28 oktober 2009

Oproep, een Joods monument voor de Maastrichtsestraat

In de eerste presentatie van ons monument in het huis aan huis bezorgde vouwblad, werd iedereen uitgenodigd om de naam Deportatie van zestien Joodse families straat als nieuw adres te introduceren op adreswijzigingen, post, visitekaartjes en formulieren. We zijn blij met de vele uiteenlopende reacties die we hier op kregen. Diverse mensen hebben te kennen gegeven dat ze eigen manieren bedenken om deze naam een plek in hun dagelijkse bestaan te geven. Dat past ook heel goed in het concept van een levend monument, wij kunnen - en willen - niet voorspellen welke vorm het aan gaat nemen. Juist de persoonlijke invulling past erg bij dit beladen onderwerp. Onderaan deze tekst staan nog meer foto’s van verschillende vormen die al bedacht zijn.

Aan de vooravond van het 5e(!) straatfeest in september 2010 willen wij opnieuw bij elkaar komen om van gedachten te wisselen over het monument. Een ander voornemen is het bundelen van alle vormen die er bedacht zijn om de deportatie en de slachtoffers te herdenken. Dit zal gebeuren door alle visuele uitingen/bewijzen te verzamelen in een publicatie en/of expositie. Daarom aan alle straatbewoners het verzoek om deze tastbare bewijzen in originele of gereproduceerde vorm aan ons te verstrekken. Dat kan bv. een foto van het vouwblad zijn die een prominente plek op de salontafel heeft gekregen, maar ook een brief of mail waarin je aan een kennis of familielid je mening geeft (zowel positief als negatief) over ons initiatief.

Dat straatbewoners met andere ideeën voor een monument komen en die ook gaan uitvoeren, vinden we een mooi gevolg van het proces dat in de straat in gang is gezet. Dat hoort wat ons betreft dus net zo goed thuis in de beoogde bundeling.

Inmiddels zitten wij, Joost, Debora, Daan en Sybke niet stil. Wij willen proberen meer inzicht te krijgen in het lot van de slachtoffers en in het leven in onze straat aan het begin van de oorlog. Daarom leggen we contact met overlevende Joodse gezinsleden en proberen we meer boven tafel te krijgen over de omgekomen Joodse straatbewoners. In hoeverre we hier in gaan slagen kunnen we nog niet overzien. Het is de bedoeling om deze informatie ook een plek in de expositie of uitgave te geven. Beschikt u over informatie of kunt u ons naar informatie verwijzen dan horen wij dit graag.

Graag horen en zien we jullie reacties tegemoet.

Post met het nieuwe adres

Mailafzender

(Nog te produceren) emaille huisbordje

Ingelijste afbeelding op een speciale plek in huis